A továbbképzés célja, hogy a különböző iskolafokon tanító pedagógusok (tanítók, testnevelők és más műveltségterületen oktató pedagógusok) a megismerkedjenek az élményszerű, testmozgáson és a mozgásos tanuláson alapuló iskolai testnevelés és az osztálytermi tanulás újszerű módszereivel és gyakorlati megvalósításával. Ismerjék meg a tanulók önkéntes aktivitáshoz szükséges attitűdjeinek fejlesztési lehetőségeit. 
Kiemelt cél a fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató testnevelésórai, osztályteremben felhasználható módszereknek és alkalmazási lehetőségeinek elsajátítása. További cél, hogy a továbbképzést sikeresen teljesítők rutint szerezzenek a különböző életkorú és képességű tanulók élményközpontú oktatásában a tanulói motiváció hosszú távú és magas szintű fenntartása érdekében, melynek eredményeként az iskolai szabadidőben is megjelennek a mozgásos tevékenységek és a diáksport, az önkéntességen alapuló tanulói önszerveződések a szabadidő konstruktív eltöltésének érdekében.