A továbbképzés célja az Életgyakorlat alapú módszer (ÉAM) alapelveinek és koncepciójának, megismertetése a tanulók komplex fejlesztésének céljából, így csökkentve a végzettség nélküli iskolaelhagyást. Az ÉAM témái és módszertani ajánlásai az elfogadás, együttműködés, nyitottság, tolerancia értékeire építenek, ezzel segítik az aktív, sajátmagáért és környezetéért felelős gyermek és nem az egységes gyermekkor konstrukciójának megértését, és elfogadását.
A képzés fő célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az ÉAM pedagógiai módszereit és váljanak képessé a gyakorlatban történő alkalmazására. A továbbképzés célja továbbá a részt vevő pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése a következő területeken: a tanuló személyiségének komplex fejlesztése, a magasabb szintű gondolkodási folyamatok ösztönzése, az aktivitást és együttműködést támogató, a differenciálást elősegítő, motiváló tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazása.

A továbbképzés célja az Életgyakorlat alapú módszer (ÉAM) alapelveinek és koncepciójának, megismertetése a tanulók komplex fejlesztésének céljából, így csökkentve a végzettség nélküli iskolaelhagyást. Az ÉAM témái és módszertani ajánlásai az elfogadás, együttműködés, nyitottság, tolerancia értékeire építenek, ezzel segítik az aktív, sajátmagáért és környezetéért felelős gyermek és nem az egységes gyermekkor konstrukciójának megértését, és elfogadását.
A képzés fő célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az ÉAM pedagógiai módszereit és váljanak képessé a gyakorlatban történő alkalmazására. A továbbképzés célja továbbá a részt vevő pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése a következő területeken: a tanuló személyiségének komplex fejlesztése, a magasabb szintű gondolkodási folyamatok ösztönzése, az aktivitást és együttműködést támogató, a differenciálást elősegítő, motiváló tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazása.