A továbbképzés célja, hogy a résztvevő ismerje meg a szociokulturális helyzet jellemzőit, mint a tanulói lemorzsolódás okozóit, a sokféle képességnek megfelelő tanítási módszereket és pedagóguskompetenciák fejlesztésének a lehetőségét. 
A képzés során a résztvevő ismerje meg a szociokulturális helyzet okozóit, jellemzőit
és az eltérő képességeknek megfelelő fejlesztő munkaformákat, különös tekintettel, amelyek lehetőséget adnak a tanulók személyre szabott differenciálására:
- egyénre szabott differenciálás,
egyedül végzett munka,
teljesen egyénre szabott munka,
részben egyénre szabott munka;
- párban folyó tanulás,
páros munka,
tanulópárok munkája;
- kooperatív csoportmunka,
- tantermen kívüli tanulásszervezés.
- ismerje fel a pozitív megerősítés teljesítményemelő fontosságát.